Koszyk: 0.00 PLN



Kancelaria Dymlang zajmuję się obsługą prawno-podatkową we wszystkich aspektach branży kryptowalut


Artykuł nr 1 pt. Kryptowaluta – rozliczenie przychodów i kosztów uzyskania, wydobycie i obrót


Notka informacyjna dot. prawnego aspektu funkcjonowania kryptowalut w Polsce – w tym funkcjonowania węzłów sieci kryptowalut (tzw. masternode):


Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz Ministerstwo Finansów wskazując na potencjalne ryzyka związane z inwestowaniem w nowe technologie (w szczególności ryzyko związane dochodzeniem roszczeń, na wypadek oszustwa, od podmiotów działających w różnych krajach o różnych stopniu ochrony użytkowników kryptowalut) potwierdza jednocześnie, że obrót walutami wirtualnymi (m.in. zakup, sprzedaż, utrzymywanie jednostek w celu tworzenia węzłów sieci –tzw. masternode, wydobycie tzw. „mining”) w Polsce nie narusza prawa krajowego ani unijnego(zob. Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut”  wirtualnych – link: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57363&p_id=18


Tak samo Ministerstwo Finansów w piśmie do Marszałka Sejmu z 28 czerwca 2013 roku wyjaśniło, że funkcjonowanie i obrót kryptowalutą nie łamie ani polskiego, ani unijnego prawa a co za tym idzie, kryptowalut można w Polsce używać jednak nie jest to instrument finansowy, a co za tym idzie – obrót nim nie jest regulowany. Za instrument finansowy uznaje się opcje i kontrakty terminowe na cenę oraz indeks danej kryptowaluty. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską w przedmiocie traktowania kryptowalut jako instrumentów finansowych, w szczególności uznania opcji i kontraktów terminowych na cenę kryptowaluty za instrument finansowy w myśl art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stwierdził, co następuje:  „BTC (kryptowaluta, przyp. wł.) może stanowić aktywa jednostki gospodarczej lub prawa majątkowe należne takiej jednostce. Oznacza to, że opcje lub kontrakty terminowe oparte na BTC jako instrumencie bazowym uznać można za instrumenty pochodne, a tym samym za instrumenty finansowe w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” (zob. Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 25661 w sprawie zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – link: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5810D51A


Węzły sieci (tzw. masternode) związane są funkcjonowaniem, utrzymywaniem rozproszonej sieci kryptowaluty. Taka forma inwestowania jest tożsama, w ujęciu prawnym, z obrotem lub wydobyciem kryptowalut – jest w pełni legalna. Tworzenie, utrzymywanie i obsługa węzłów sieci kryptowaluty nie stanowi żadnej z form aktywności związanej z instrumentami finansowymi. Co więcej, przewaga tego rozwiązania polega na zwiększeniu bezpieczeństwa inwestowania na rynku kryptowalut a na ten aspekt kładzie nacisk w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego informując o ryzykach związanych z rynkiem kryptowalut. Przewaga technologiczna tego rozwiązania polega na tym, że węzły sieci (masternodes) pozwalają utrzymać równowagę pomiędzy algorytmami Proof of Work (PoW) a Proof of Stake (PoS) i stanowią bezpieczniejszą formę inwestowania w kryptowaluty (m.in. zabezpieczenie przez tzw. „atakiem 51%”)


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów